Blog, Strana 2

Co víme o Montessori ?

Jenom samotný pojem Montessori je dnes hodně IN a zejména pak mezi maminkami. Co ale víme o ženě, která se proslavila svými pedagogickými metodami a co je a co není ještě Montessori? 

Něco málo ze života...

Maria Montesorri žila na přelomu 19. a 20. století. Narodila se v Itálii a byla dokonce první ženou v Itálii, která promovala jako doktorka medicíny. Na psychiatrické klinice v Římě, kde pracuje, začíná experimentovat s materiály, které stimulují smysly. Zaměřovala se na práci s dětmi, které trpěly poruchami vývoje. Po roce 1908 se začala plně věnovat právě přednáškové a spisovatelské činnosti. V Římě byla založena první asociace, kde bylo možné šířit metody, které byly označeny jako Opera Montessori. V roce 1936 byl ve Vídni založen Montessori institut. Maria Montessori umírá v roce 1952 v Holandsku. 

Snímek obrazovky 2019-09-30 v 20.08.59

Hlavní principy Montessori výuky

  • Dítě je tvůrcem sebe sama.
  • Pomoz mi, abych to dokázal sám.
  • Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.
  • Respektování senzitivních (citlivých) období.
  • Svobodná volba práce.
  • Připravené prostředí.
  • Polarizace pozornosti.
  • Celostní učení.

 Montessoriovská škola

Můžeme o ní mluvit jako o alternativním vzdělávacím programu, který se nese v duchu principů a myšlenek Marii Montessori. Kde se liší tento způsob od klasické výuky, kterou zná většina z nás? Jde zejména o to, že Montessori školy jsou mnohem více zařízením, kde se dítě má učit to, co pro život potřebuje. To nemusí vůbec znamenat, že v klasické škole se za celou dobu dítě nenaučí nic praktického :) Jedná se mnohem více o způsob, jakým se v těchto školách učí a jak je nahlíženo na dítě. Dítě je považováno za samostatně vyvíjející se bytost a učitel je víc partner než autorita a memorování by mělo být v Montessori školách tabu. Velký prostor je zde vyhrazen individuálním potřebám dětí a jejich svobodnému myšlení. Sebevědomí by tedy nemělo být budováno pochvalami,ale tím, že něco zvládneme, překonáme. 

A jak vypadá Montessori třída? V Montessori třídě jsou tzv. koutky, kde najdeme zejména pomůcky a nábytek, který je přizpůsoben věku dětí. Není zde katedra a místo, které by mělo být žákům zapovězené. Ve výuce platí pravidlo od konkrétního k abstraktnímu, takže děti začínají s něčím, co je jim známé z běžného života a přecházejí ke složitějším (abstraktnějším) poznatkům. Velký prostor je tu vyhrazen pro tvořivost dětí a jakousi svobodomyslnost. 

Snímek obrazovky 2019-09-30 v 23.14.02


Montessori pomůcky a hračky

Jedná se často o jednoduché předměty, díky nímž děti poznávají tvary, barvy, strukturu. Pomůcky izolují jednu kvalitativní vlastnost a usnadňují tak dítěti její osvojení.  

      Snímek obrazovky 2019-09-30 v 23.07.41     Snímek obrazovky 2019-09-30 v 23.17.18    Snímek obrazovky 2019-09-30 v 23.16.31Snímek obrazovky 2019-09-30 v 23.31.27

Dnes už nám Montessori nezní tak exoticky, jako tomu bylo v předešlých letech. V ČR je také poměrně velké zastoupení škol a zejména školek. Nejvíc jich najdeme ve velkých městech. V souvislosti s tím je také důležité dávat pozor na to, kdo Montessori provozuje a zda se opravdu řídí zásadami, díky kterým dokáže být tato výuka úspěšná. Pokud budou dodržovány principy, jako posílení zdravého sebevědomí dítěte, neautoritativní, nenátlakový přístup, užití materiálů a pomůcek s ohledem na věk apod., pak může být Montessori výuka velmi efektivní.